Angkrong Corner
Diberdayakan oleh Blogger.

Kabandang Ku Kuda LumpingAhmad Bakri
Nu kabandang ku kuda lumping téh Jang Udin. Manéhna keur meujeuhna resep ulin, jarambah, tara nurut kana papatah kolot. Élodan deuih, nu ma­tak basa dititah ku emana nyokot duit ti ta­tang­ga­na, manéhna kabandang ku jalma réa nu ngab­ring ngiringkeun kuda lumping. Sabot nutur-nutur kuda lumping, duitna leungit. Mangkaning lain saeutik-eutik duit. Ladang paré kitu atuh. Rék balik sieun dicarékan kolot, babakuna mah sieun diasupkeun ka pangbérokan. Da cék bapana, bu­dak bangor mah sok dikerem di Tangerang. An­tuk­na Jang Udin minggat nutur-nutur jalma sali­wat, leumpang sakaparan-paran, datang ka balangsak di lembur batur.

Posting Komentar

*Komentar yang bener (baik,sopan, dan bener)
*Ora sangenahmu komentna
*Ora porno-pornoan
*Teu meunang ngahina
*Teu meunang masang link aktif

 
Kang Tahu